Search
Close this search box.

Política de privadesa

Política de privacitat

VINYES D’OLIVARDOTS, S.L., (en endavant el “Prestador”), amb C.I.F. B63852222, i domicili a efectes de notificacions al carrer Buenos aires, número 18, 08328 Alella (Barcelona), és el titular del portal web www.olivardots.com (en endavant “el portal”), compleix amb les directrius de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti al prestador, exonerant a prestador de qualsevol responsabilitat al respecte.

El prestador informa que les dades que l’Usuari voluntàriament està facilitant seran incorporades als seus sistemes d’informació amb la finalitat següent:

(I) En cas de contractació dels béns i/o serveis oferts a través del lloc web, per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei ofert;

(ii) En el cas de sol·licitud d’informació mitjançant els formularis del lloc web, per enviar informació sobre la consulta realitzada;

(iii) En el cas de subscripció, per a remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat del lloc web.

(iv) En el cas de registre, per a poder accedir a la compte dom a client i observar les operacions realitzades.

L’Usuari, pot oposar-se a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic indicada més endavant.

Mitjançant la introducció de les dades, l’Usuari atorga el consentiment inequívoc al prestador, declarant haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos, perquè procedeixi al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats esmentades. El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació dels productes i serveis del prestador.

El prestador informa que no cedirà les dades personals a tercers, excepte per obligació legal. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés per tal cessió. L’entitat responsable de la base de dades, hosting, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a qui se’ls hagi comunicat, estan obligades a observar el secret professional i a l’adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal. Com encarregats de tractament, el prestador té contractats els següents proveïdors de serveis, que s’han compromès al compliment de les disposicions normatives d’aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la seva contractació:

  • Grupo Loading Systems S.L., B53927950, Calle Gabriel Sijé 14 – 03300 Orihuela (Alicante).Proporciona serveis d’allotjament web. Política de privacitat i altres aspectes legals de referida companyia en el següent enllaç: https://www.loading.es/privacidad/index.html
  • Google LLC, domiciliada en 1600 Amphitheatre Parkway, 94043, Mountain View (Califòrnia), Estats Units, que proporciona els serveis de GSuite, que consisteixen en serveis de computació en núvol i correu electrònic. La política de privadesa i altres aspectes legals d’aquesta empresa en el següent enllaç: https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
    Google participa i ha certificat la seva conformitat amb el marc de l’acord entre els EUA. i la Unió Europea va cridar Privacy Shield, compromesa a presentar tota la informació personal rebuda dels països membres de la Unió Europea als principis derivats de Privacy Shield. Accés a Google Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
  • Mailchimp (The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp) domiciliada a 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA, proporciona els serveis per campanyes de marketing. La política de privadesa i altres aspectes legals d’aquesta empresa en el següent enllaç: https://mailchimp.com/legal/privacy/
    Participa i ha certificat la seva conformitat amb el marc de l’acord entre els EUA. i la Unió Europea va cridar Privacy Shield, compromesa a presentar tota la informació personal rebuda dels països membres de la Unió Europea als principis derivats de Privacy Shield. Adhesión de Mailchimp al Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

 

El Prestador garanteix en tot cas a l’Usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, limitació i portabilitat, en els termes que disposa la legislació vigent. Per això, podrà exercir els seus drets remetent una sol·licitud expressa a l’adreça postal indicada a l’encapçalament i/o enviant un correu electrònic a vdo@olivardots.com., indicant en l’assumpte: Drets ARCO, i adjuntant fotocòpia del seu DNI. Al seu torn, l’Usuari, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), al carrer Jorge Juan, 6, 28001 -Madrid o mitjançant la seu electrònica de l’AEPD: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/.

Les dades facilitades per l’Usuari, es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i durant el termini pel qual poguessin derivés responsabilitats legals pels serveis prestats. Quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimizació de les dades o destrucció total dels mateixos. El prestador es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

L’Usuari, per a qualsevol aspecte relacionat amb aquesta política de privacitat, pot posar-se en contacte amb el prestador a l’adreça de correu electrònic: vdo@olivardots.com.

 

Última actualització: 21 de maig de 2018.

Desplaça cap amunt